تحریریه پایگاه خبری هویت گیلان:

آدرس: گیلان، رشت، خیابان معلم، جنب استانداری گیلان

شماره تماس: ۰۹۱۱۲۳۶۱۲۹۳

مدیرمسئول: سمانه عادلی راجیری