بسمه تعالی

پروانه انتشار و مجوز رسمی پایگاه خبری هویت گیلان در زمینه اجتماعی، فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به زبان فارسی به نام خانم سمانه عادلی راجیری به نشانی hoviyategilan.ir به شماره ثبت ۹۱۴۱۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات صادر شده است.

لازم به ذکر است؛ پایگاه خبری هویت گیلان با تاکید بر اصل اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

هویت گیلان در انجام رسالت اطلاع رسانی صحیح و دقیق مقید به اصول و ارزش‌های های انقلاب اسلامی است و در راستای تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سمانه عادلی راجیری