رشت-هویت گیلان:پرداخت مستمری بازنشستگان ، بازماندگان و ازکارافتادگان تحت پوشش تامین اجتماعی از بیستم تیرماه آغاز و تا سی و یکم ادامه خواهد داشت و در روزهای تاسوعا و عاشورا و جمعه بیست و دوم و بیست و نهم تیر انجام نخواهد پذیرفت.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، با توجه به پرداخت های متمرکز مستمری ها ، بر اساس اعلام مبادی ستادی پرداخت مستمری بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان در تیرماه امسال نیز به مثابه ماههای گذشته از بیستم آغاز و حسب جدول ابلاغی مطابق حروف الفباء انجام و تا سی و یکم نیز ادامه خواهد داشت . 

بر این اساس حروف الف – آ در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه ، حروف ب تا خ شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ، حروف ( د تا ش ) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ، حروف ( ص تا ی ) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ، حروف ( ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ژ ) در روز ۲۸ تیرماه ، حروف ( ص ، ض ، ز ، ف ، ح ، ق ، س ) در روز ۳۰ تیرماه ، دریافت کنندگان مستمری از بانک های ملی ، ملت ، تجارت ، پست بانک ، سپه ، کشاورزی ، صادرات و حروف ( ر ، ط ، ظ ، خ ، گ ، ل ، و ، ه ، غ ، ی ، ذ ، ک ، د ، ش ، ع ، ن ، م ) در روز ۳۱ تیرماه ، برقراری های جدید و مستمری بگیران بنیاد شهید و همکاران بازنشسته در اول مردادماه پرداخت خواهد شد . 

نکته قابل توجه اینکه از آبان ماه سال ۱۴۰۲ ، بازنشستگان جدید مستمری خود را در روز آخر واریزها دریافت نموده و الگوی حروف الفبا برای این گروه ملاک پرداخت نمی باشد . 

همچنین با توجه به تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم تیرماه و جمعه بیست و دوم و بیست و نهم تیر نیز پرداختها متوقف خواهد بود . 

خاطر نشان میسازد مستمری واریزی تیرماه بر مبنای اصل مستمری مشمولین حسب احکام صادره در اردیبهشت ماه پرداخت میگردد و موضوع اجرای متناسب سازی منوط به تصمیمات آتی در زمینه نحوه محاسبه و تهیه نرم افزارهای آن می باشد .    

شایان ذکر است مبلغ مستمری سالجاری مشمولین تعهدات بلندمدت این سازمان از اردیبهشت ماه با اعمال افزایش سالانه پرداخت و در ابتدای تیرماه مابه التفاوت فروردین و در هفته گذشته نیز علی الحساب متناسب سازی سه ماهه نخست پرداخت شده است .