رشت-هویت گیلان:رئیس تامین اجتماعی سیاهکل همزمان با هفته تامین اجتماعی در گفتگو با پایگاه های خبری تحلیلی انطباق و ساعت رویداد در این شهرستان ، ضمن ارائه گزارشی آماری ، مهمترین اقدامات و تحولات این مجموعه را تشریح و طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را معرفی نمود.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، سبحان باقری مطلق در این گفتگو با بیان اینکه ۴۳۱۵ نفر بیمه شده اجباری شاغل در واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی خدماتی بزرگترین گروه تحت پوشش بیمه شدگان را تشکیل میدهند افزود : بیش از ۱۷۰۰ نفر بیمه شده مشاغل آزاد نیز دیگر گروه بزرگ بیمه شدگان شهرستان میباشد . 

وی با اشاره به اینکه افزون بر ۸۰۰ نفر راننده ، کارگر ساختمانی و بافنده از دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش هستند اظهار داشت : با احتساب افراد تبعی بیمه شدگان و مستمری بگیران ، حدود ۱۹۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان در زمره خانواده تامین اجتماعی قرار دارند .

رئیس تامین اجتماعی سیاهکل در بخش دیگری از این گزارش گفت : حدود ۲۳۰۰ نفر مستمری بگیر تحت پوشش داریم که ۱۴۹۰ نفر آنها را بازنشستگان ، ۸۵ نفر را ازکارافتادگان و افزون بر ۷۰۰ نفر را بازماندگان تشکیل میدهند . 

سبحان باقری مطلق با تاکید بر رشد ۱۰ درصدی بیمه شدگان گروه مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۲ ، اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و استقبال شهروندان به ویژه در بیمه های زنان خانه دار و دانشجویان را از عوامل موثر در این افزایش برشمرد . 

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارد اظهار داشت این شعبه در سه ماهه اول امسال افزون بر ۶۰ میلیارد تومان تعهدات به جامعه هدف ارائه داده است خاطر نشان ساخت نزدیک به ۵۸ میلیارد تومان از این رقم مربوط به تعهدات بلندمدت شامل انواع مستمری و حدود ۳ میلیارد تومان نیز مقرری بیمه بیکاری و انواع کمک هزینه ها و غرامتها بوده است . 

رئیس تامین اجتماعی سیاهکل با اشاره به اینکه ۱۱۵ بیمه شده جامعه کارگری از این شعبه مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند اذعان داشت بیش از ۱۱۰۰ کارگاه در حوزه عمل تامین اجتماعی سیاهکل قرار دارد که ۸۰۰ مورد آنها دارای بیمه شده بوده و اکثراً لیست حق بیمه ارسال می نمایند . 

سبحان باقری همچنین از رشد ۹ درصدی کارگاههای تحت پوشش در یکسال اخیر خبر داده و با گرامیداشت هفته تامین اجتماعی و تبریک این مناسبت به بیمه شدگان ، بازنشستگان و کارفرمایان ، ضمن تشریح مقررات بیمه های حرف و مشاغل آزاد برای استفاده در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی ، اظهار داشت : برای این اقدام نیاز به مراجعه نبوده و شهروندان به ویژه زنان خانه دار ، دانشجویان و کسبه بازار و علاقمند میتوانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و با انتخاب نرخ های مختلف با دامنه متنوع تعهدات نسبت به انعقاد قرارداد بیمه ای و پرداخت حق بیمه و ایجاد سابقه برای برخورداری از تعهدات اقدام نمایند .