رشت-هویت گیلان:شهردار رشت با همراهی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری به منظور ارائه خدمت مطلوب به شهروندان از پارک ها و فضاهای سبز سطح شهری بازدید کردند.

به گزارش هویت گیلان به نقل از امور ارتباطات شهرداری رشت،عصر امروز پنج شنبه ۲۱ تیر،رحیم شوقی شهردار رشت با همراهی علی مقصودی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری به منظور ارائه خدمت مطلوب به شهروندان از پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر بازدید کردند.