رشت-هویت گیلان : سامانه الکترونیکی شناسایی و دریافت قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار راه اندازی شد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان؛با راه اندازی سامانه دریافت الکترونیک قوانین و مقررات مخل، امکان ثبت قوانین و مقررات مخل توسط کاربر در قالب کاربرگ پیشنهادی برای طرح در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم شده است.

با راه اندازی این سامانه، تمامی دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی می توانند موانع و قوانین مخل حوزه کسب و کار را به صورت الکترونیکی به اطلاع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان به عنوان بازوی اجرایی هیات مذکور برسانند.

این سامانه از منوی بهبود محیط کسب و کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان به آدرس:gi.mefa.ir در دسترس می باشد.