رشت-هویت گیلان:معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بر لزوم توجه جدی به برنامه های فرهنگی و نشاط آور در طرح های سالم سازی سواحل تاکید کرد.

به گزارش هویت گیلان ؛ حسین مصطفی پور در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان که با حضور فرمانداران شهرستان های ساحلی و سایران مدیران کل عضو این ستاد برگزار شد با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت راه اندازی طرح های سالم سازی سواحل در سال جدید، اظهار داشت: باید با بهره گیری از تجارب موفق سال های گذشته، با برنامه ریزی صحیح نسبت به رفع نقایص موجود در سال های گذشته اقدام شود.

وی با تشریح وظایف شهرداران و دهیاران ساحلی در راستای پشتیبانی از برنامه های طرح های سالم سازی سواحل، تصریح کرد: همه شهرداران و دهیاران ساحلی موظفند، ضمن برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فرهنگی مناسب، فضایی مناسب جهت پذیرایی از میهمانان و گردشگران را فراهم آورند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی و نشاط افرین در سطح سواحل، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی، نسبت به سایر کارهای سخت افزاری، نیازمند کار و انرژی مضاعف است.

مصطفی پور توجه ویژه به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه و اجرای برنامه های مفرح در سطح سواحل را از دیگر مسائلی دانست که باید برای آن برنامه ریزی کرد و افزود: در این راستا باید کمیته فرهنگی سواحل با حضور دستگاه های فرهنگی با جدیت فراوان فعال و برنامه های نشاط آفرین و نوآورانه را در دستور کار خود قرار دهد.