رشت-هویت گیلان:رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب های حفاظت محیط زیست گیلان، از تدوین یک برنامه میان مدت ۱۰ ساله برای حفاظت و احیای تالاب بین المللی انزلی خبر داد و بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر این اساس مطالبه گری های لازم را از متولیان امر به عمل می آورد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از ایسنا ، عباس عاشوری با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی احیای تالاب انزلی، اظهار کرد: برای مدیریت صحیح تالاب ها، باید تالاب و حوضه آبخیز آن را با هم دید و قطعا یک سازمان و دستگاه نمی تواند به تنهایی از تالاب حفاظت نماید.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه ها، سازمان ها و ارگان های متولی در حوضه آبخیز برای حفاظت و احیای تالاب‌ انزلی، افزود: مشارکت و دانش بومی ذی نفعان و جوامع بومی تالاب و سمن ها می تواند در حفاظت و احیای تالاب‌ انزلی یاریگر متولیان باشد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب های اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از تدوین یک برنامه میان مدت ۱۰ ساله برای حفاظت و احیای تالاب انزلی خبر داد و بیان کرد: در این برنامه وظیفه همه سازمان ها و دستگاه ها مشخص شده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر این اساس مطالبه گری های لازم را از متولیان امر به عمل می آورد.

عاشوری، تشکیل قرارگاه جهادی و کارگروه مدیریت تالاب انزلی را یک نقطه عطف در راستای حفاظت و احیا دانست و بیان کرد: خوشبختانه جلسات کارگروه مدیریت تالاب‌ انزلی به طور منظم و مستمر با حضور استاندار گیلان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جلسات زیرکارگروه ها نیز با حضور کارشناسان دستگاه های متولی به طور منظم برگزار می شود.

وی یکی از ابتکارات این کارگروه را صدور مجوزهای لازم برای لایروبی آبراهه های قدیمی دانست و اضافه کرد: لایروبی و رسوب برداری از تالاب و حوضه های آن از طریق زیرکارگروه حفاظت از اکوسیستم و با حضور کارشناسان دستگاه های متولی، سمن ها و جامعه بهره بردار انجام می شود.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب های گیلان، تالاب های شمال کشور از جمله انزلی و بوجاق و جوکندان و میانکاله و گمیشان و… را تحت تاثیر دریای خزر دانست و تاکید کرد: سطح تراز آب خزر تعیین کننده عمق آب این تالاب هاست؛ این در حالی است که دستگاه های مسئول با توجه به اعتبارات در حال انجام اقدامات لازم هستند تا آب را در تالاب انزلی نگه دارند.

وی با بیان اینکه دو میلیارد مترمکعب آب وارد تالاب انزلی می شود، گفت: متاسفانه بخش اعظم این آب به سرعت از تالاب خارج و وارد دریای خزر می شود.

عاشوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را مسئول مدیریت رسوبات در کوهستان و جنگل و شرکت آب منطقه ای را متولی مدیریت رسوب از جنگل تا تالاب دانست و متذکر شد: برآورد شده است حدود ۸۶۷ هزار مترمکعب رسوب وارد تالاب می شود که بخشی در تالاب رسوب می کند و بخش اعظم آن وارد حوضچه آرامش بنادر و دریانوردی و دریای خزر می شود. وی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان پنج پهنه تالاب را محل انباشت رسوبات حوضه آبخیز تشخیص داده است، خاطرنشان کرد: مجوز لایروبی این پهنه ها صادر شده است.