رشت-هویت گیلان:عباس نژاد با بیان اینکه پیش ازاین هم بانوان می‌توانستند بعنوان راننده شهری در شهر تردد داشته باشند ، گفت:هیچ ممنوعیتی دراین خصوص وجود نداشت.

به گزارش هویت گیلان ،مسعود عباس نژاد عضو شورای شهر رشت و رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا گفت : رانندگان تاکسی زن از مزایای یکسان قانونی ، مجوز و حق تردد در سطح شهر برخوردارند.

مسعود عباس نژاد رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی رشت در خصوص دریافت مجوز رانندگان تاکسی زن مطرح کرد:در حال حاضر حدود ۱۰ الی ۱۵ راننده تاکسی زن در سطح شهر فعالیت میکنند .شرایط دریافت مجوز از تاکسیرانی نیز برای زنان دقیقا عین مردان بوده و هیچ محدودیتی دراین خصوص وجود ندارد.

وی بابیان اینکه پیش ازاین هم بانوان می‌توانستند بعنوان راننده شهری در شهر تردد داشته باشند و هیچ ممنوعیتی دراین خصوص وجود نداشت ، افزود:تقاضا و درخواستی دراین زمینه وجود نداشت که باتوجه به درخواست بانوان ،مجوز برای آنها صادر شد.

عباس نژاد خاطر نشان کرد:به عنوان رییس کمیته انضباطی شرکت تاکسیرانی لازم است تاکید کنم بانوان محترم در صورت بروز مسائل انظباتی و مشکلاتی ازاین دست بامطرح کردن شکایات خود حتما در کمیته انضباطی تاکسیرانی به آنها رسیدگی خواهد شد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی رشت افزود:همه امکانات ازقبیل پاداش ،مزایا،دریافت مجوز و حق تردد در ایستگاه های مختلف درسطح شهر برای رانندگان زن و مرد یکسان است و بانوان با دریافت مجوز از تاکسیرانی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.