رشت-هویت گیلان:دکتر ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با دکتر آشوبی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور افزایش همکاری و تعاملات دوجانبه دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش هویت گیلان ؛ در این نشست مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان ضمن تبریک انتصاب دکتر آشوبی به سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی، به برنامه های مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان که به منظور توسعه مراکز درمانی و ارائه خدمات درمانی بیشتر و با کیفیت بهتر برنامه ریزی شده و برای اجرایی نمودن آن نیاز به همکاری و تعامل بیشتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان است اشاره داشت که از جمله این برنامه ها، افزایش تختهای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت به ۵۰۰ تخت، جذب بیشتر پزشک و… می باشد.

دکتر آشوبی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیزاظهارداشت: از آنجائیکه مدیریت درمان تامین اجتماعی دومین ارائه دهنده خدمات درمانی در سطح استان می باشد، دانشگاه علوم پزشکی آماده هرگونه همکاری و تعامل با مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان است و به همین منظور بزودی یک نماینده ویژه برای پیشبرد برنامه ها و اهداف مشترک معرفی خواهد نمود.