رشت-هویت گیلان:طی برگزاری نشستی با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان،دکتر عابدین قاسمیان معاون توانبخشی بهزیستی استان و سایر مسئولین بهزیستی در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی استان به دانشجویان نخبه ی نابینا و کم بینای بهزیستی گیلان در جهت ارتقای سطح علمی یکدستگاه لپ تاپ اهدا شد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی بهزیستی گیلان؛ سیدمهدی خدمت بین دانا در مراسم اهدای لپ تاپ به دانشجویان نخبه ی نابینا و کمی بینای تحت پوشش بهزیستی گیلان با اشاره به توانایی و نبوغ بالای توانخواهان در رسیدن به موفقیت عنوان کرد: توانخواهان بهزیستی با دارا بودن شرایط جسمانی ویژه، بارها در عرصه های مختلف ثابت کرده اند که با همت و پشتکار فراوان مشکلات را پشت سر میگذراند و سیر صعودی موفقیت را طی میکنند.

وی با بیان اینکه ارزش تلاشهای توانخواهان با وجود داشتن شرایط خاص نزد عموم جامعه بسیار ارزشمند است خاطرنشان کرد: کسب موفقیت و مدارج عالی در زمینه های مختلف زمانی ارزشمندتر می شود که فرد برای رسیدن به آن تلاش و همت مضاعفی داشته باشد که این همت در وجود توانخواهان سختکوش نهادینه شده و قطعا این تلاش ها برای رسیدن به پیروزی از دیدگاه عموم جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل بهزیستی گیلان در پایان ضمن آرزوی موفقیتهای بیشتر و شادکامی برای توانخواهان موفق بهزیستی گیلان به هرکدام از توانخواهان به منظور ارتقای سطح علمی و کمک به پیشرفت در تحصیل یک دستگاه لپ تاپ اهدا کرد.

شایان ذکر است از سوی اداره کل بهزیستی گیلان تعداد سی دستگاه لپ تاپ خریداری و به سایر دانشجویان نخبه ی نابینا و کم بینای استان گیلان اهدا شد.