رشت-هویت گیلان: تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی سنگر در ده ماهه لغایت دی سالجاری با 4/5 درصد رشد به بیش از 14200 نفر افزایش یافت.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، علی گلرخ سرپرست تامین اجتماعی شعبه سنگر در آستانه ایام ا.. دهه فجر در گزارشی عملکردی ، با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۱۹۰۰۰ نفر در حوزه عمل این شعبه از خدمات و تعهدات سازمان بهره میبرند از رشد ۳/۷ درصدی جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی در سنگر در سالجاری خبر داد .

وی با اشاره به اینکه تعداد گروههای مختلف بیمه شدگان اصلی و افراد تبعی آنها نیز در ده ماهه لغایت دی سالجاری با ۴/۵ درصد رشد از ۱۳۶۲۷ نفر به ۱۴۲۴۶ نفر افزایش یافته ، خاطر نشان ساخت ۶۷۰۰ نفر از این تعداد بیمه شدگان اصلی و بقیه افراد تحت تکفل آنها می باشند .

سرپرست تامین اجتماعی شعبه سنگر با تاکید بر اینکه در سالجاری بیش از یکصد نفر به جرگه مستمری بگیران تحت پوشش پیوسته اند افزود : این امر بیانگر رشد ۴ درصدی این قشر و رسیدن به تعداد ۲۳۱۶ نفر است .

علی گلرخ در بخش دیگری از این گزارش تعداد کارگاههای مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در حوزه عمل شعبه را بیش از ۱۲۴۰ فقره برشمرده و اذعان داشت در سالجاری تعداد این واحدها نزدیک به ۷ درصد رشد داشته است .

همچنین در این مدت تعداد ۱۵۷۲ فقره سند تعهدات کوتاه مدت شامل انواع کمک هزینه ها و غرامتها برای مشمولین صادر گردیده و بیش از ۷۶۰ میلیون تومان پرداخت تعهدات انجام شده که نسبت به سال گذشته از ۱۲ درصد رشد برخوردار میباشد .

گفتنی است بابت پرداخت مستمری های بازنشستگی ، بازماندگان و ازکارافتادگان در قالب تعهدات بلندمدت ماهانه قریب به ۱۴ میلیارد تومان توسط شعبه سنگر پرداخت انجام می پذیرد .