رشت-هویت گیلان:به موجب ابلاغ معاون صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ؛ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به مدت دو سال به عنوان دبیر شهر رشت/شهر ملی رشتی دوزی منصوب شد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، به موجب ابلاغ معاون صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ؛ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به مدت دو سال به عنوان دبیر شهر رشت/شهر ملی رشتی دوزی منصوب شد.

در متن این ابلاغ آمده ، با توجه به سوابق درخشان و‌ تجارب ارزشمند یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و بنا به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان سرپرست شهرداری رشت برای این منظور معرفی شدند تا بدین صورت زمینه توسعه شهر خلاق صنایع دستی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن در شهر رشت فراهم گردد.