رشت-هویت گیلان: سه شعبه اجرایی تامین اجتماعی در شهرهای منجیل ، لوشان و رستم آباد افزون بر 10 هزار مستمری بگیر را تحت پوشش خود داشته و ماهانه 62 میلیارد تومان تعهدات بلندمدت به آنها ارائه می نمایند .

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، شهرستان رودبار پس از رشت و بندانزلی دارای بیشترین آمار مستمری بگیران تحت پوشش در سه گروه بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان است .

بر اساس این گزارش سه شعبه منجیل با ۴۲۰۰ نفر مستمری بگیر ، لوشان با ۳۰۰۰ نفر و رستم آباد با ۲۹۰۰ نفر ، ماهانه بیش از ۶۲ میلیارد تومان تعهدات بلندمدت به این قشر پرداخت مینمایند که این رقم در شعبه منجیل ۲۷ میلیارد تومان ، در شعبه لوشان ۱۹/۵ میلیارد تومان و در رستم آباد ۱۵/۵ میلیارد تومان می باشد .

۵۸۰۰ نفر از این مستمری بگیران را بازنشستگان ، حدود ۴۰۰ نفر را ازکارافتادگان و مابقی را بازماندگان تشکیل می دهند .

مستمری بگیران شهرستان رودبار ۶ درصد از مستمری بگیران شهرستان را تشکیل می دهند .