رشت-هویت گیلان:دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان گفت: در یکسال گذشته نزدیک به ۷ هزار عمل جراحی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت به عنوان تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در گیلان انجام شده است .

به گزارش هویت گیلان ؛ دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه در این بیمارستان در یکسال گذشته نزدیک به ۱۲هزار بیمار بستری و از خدمات درمانی بهرمند شدند ، افزود : ضریب اشغال تخت در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت در این مدت بیش از ۷۶ درصد بوده و متوسط اقامت بیمار۵/۳ روز بوده است.

دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی به ویژه توسعه خدمات تخصصی در تمام مراکز درمانی به ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)رشت در راستای ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان اولویت اصلی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است.

وی تصریح کرد:دریافت مجوز توسعه تخت های بیمارستان از ۲۰۰ تخت به ۳۰۰ تخت ، استاندارد سازی و بازسازی بلوک زایمان ، پروژه احداث بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی ، ساخت درمانگاه تخصصی در محوطه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت از برنامه های توسعه ای در این بیمارستان خواهد بود.