رشت-هویت گیلان:پویش یلدای مهربانی گیلانیان با هدف کمک به خانواده ها و کودکان تحت پوشش بهزیستی گیلان برگزار می گردد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی بهزیستی گیلان، پویش یلدای مهربانی گیلانیان با هدف کمک به خانواده ها و کودکان تحت پوشش بهزیستی گیلان، برگزار می گردد و خیرین بزرگوار می توانند از طریق شماره حساب ۴۱۵۲۰۳۴۵۴۱۵۲۹۹۴۴ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۵۷۰۸۷۸۲۲۶۳۶ و یا کد دستوری #۵۰۰*۶۶۵۵* کمک های خیرخواهانه خود را به دست نیازمندان برسانند.

« نیازمندان بیشتر از همیشه نیازمند مهربانی هستند »