رشت-هویت گیلان:مدیر عامل موسسه کارآفرینان شایسته فاخر از افتخاری دیگر برای این موسسه خبرداد و گفت: این موسسه با بیش از 6 سال سابقه ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تنها کارگزاری و نماینده رسمی برای  انجام این کار در گیلان اکنون توانسته است در خدمت دوم خود نیز دانش بنیان شود.

به گزارش هویت گیلان؛ روهام قلیچی اظهار کرد: کمتر شرکتی دانش بنیانی در کشور وجود دارد که در بیش از یک خدمت دانش بنیان شده باشد و خوشبختانه موسسه کارآفرینان شایسته فاخر توانسته است در دو خدمت دانش بنیان شود که یکی شامل مرکز شتابدهنده دانش بنیان و دیگری در زمینه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان است که هر دو مورد در حوزه تجاری سازی تعریف می گردد.

وی همچنین گفت: در سال ۹۹ شرکت ما تنها شتاب دهنده استان گیلان بوده است که گواهی نامه تجاری سازی ارزیابی را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان دریافت نمود.

قلیچی با اشاره به اینکه  ارزیابی دانش بنیان یکی از دقیق ترین و موشکافانه ترین ارزیابی های حال حاضر کشور است، ادامه داد: در راستای ارزیابی و بررسی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارشناسان و کارگزارانی را مشخص کرده است تا با حضور در شرکت ها و موسسات در اقصی نقاط کشور اقدام به ارزیابی و بررسی صلاحیت متقاضیان کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در سطح کشور ۲۶ کارگزاری ارزیابی دانش بنیان وجود دارد و صرفا چند مورد از این کارگزاری ها خدمات خود را دانش بنیان کرده اند و خوشبختانه  موسسه کارآفرینی شایسته فاخر دو خدمت خود را دانش بنیان کرده است.  

قلیچی ادامه داد: در حال حاضر فقط چند کارگزاری در کشور در خدمات مختلف خود دانش بنیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین حجم شرکت های دانش بنیان کشور در تهران فعالیت دارند و و بیش از یک درصد شرکت های دانش بنیان کشور از آن استان گیلان است و هر چند این آمار مطلوبی نیست، اما رو به رشد است. 

مدیرعامل موسسه کارآفرینان شایسته فاخر گفت: برای تحقق اهداف نظام و افزایش شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال، روند مطلوبی در حال حاضر در جریان است و خوشبختانه تعداد متقاضی ها در این زمینه، رو به افزایش است.