رشت-هویت گیلان:شورای اسلامی شهر رشت در خصوص انتخاب شهردار، فراخوان منتشر کرد.

به گزارش هویت گیلان ؛ در متن فراخوان عمومی انتخاب شهردار آمده است: از تمامی افرادی که دارای توانمند ی و تجربه در عرصه مدیریت شهری بوده و داوطلب سـمت شـهردار رشت با شرایط ذکر شده در آئین نامه اجرائی (مصوب ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ه مورخ ۴/۱۰/۹۷ هیئت محترم وزیران) می باشند دعوت بعمل می آید رزومه و برنامه های پیشنهادی خود را از روز سه شنبه ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغایت پایان وقت اداری سه شنبه ۸/۶/۱۴۰۱ به دبیرخانه شورای اسلامی شهر رشت واقع در خیابان سعدی ، کوچه شهید فرقان بین تحویل یا به آدرس پست الکترونیکی rashtshora@mail.ir ارسال نمایید .

شرایط انتخاب شهردار :
– تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– حداقل سی سال سن تمام
– انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان(غیرپزشکی)
– داشتن اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
– نداشتن محکومیت کیفری موثر
– عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات
– حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبـط
– داشتن حداقل نه سال سـابـقـه مدیریت میانـی
– داشتن سابقه مدیریت در شهرداری های همطراز در الویت می باشد.