رشت-هویت گیلان:امکان دریافت دو مستمری همزمان برای بانوان در صورت فوت همسر و بیمه پرداز بودن خود زن وجود داشته و طبق قانون ، بیمه پردازی زنان مانعی برای استفاده از مستمری بازماندگان ایجاد نخواهد نمود.

به گزارش هویت گیلان به نقل ازروابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، محمدرضا رسولی سرپرست معاونت تعهدات بیمه ای و رئیس اداره مستمری های تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ بیمه ای و آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه در جهت صیانت از حقوق شهروندان و افزایش آگاهی مخاطبان از دانستنی های بیمه ای یک رسالت و ماموریت سازمانی و از رویکردهای این سازمان است افزود : یکی از مطالبی که در ارتباط با جامعه هدف به آن بر میخوریم تصور اشتباهی است که بسیاری خانواده ها از شمولیت استحقاق مستمری ها دارند . 

وی با بیان اینکه بسیاری از بانوان فاقد شغل با این استنباط که تحت پوشش همسر خود بوده و دارای بیمه هستند عملاً خود را از داشتن یک مستمری بازنشستگی مستقل محروم مینمایند اظهار داشت : همسر و فرزند بیمه شده مرد در زمره افراد تبعی او قلمداد شده و از حمایتها و تعهدات قانونی مقرر از جمله پوشش درمانی و یا مستمری بازماندگان ناشی از فوت بیمه شده اصلی بهره مند هستند ولی این امر مانعی بابت اینکه خود زن راساً بیمه بوده و در سالهای بعد با احراز شرایط سنی و سابقه ای لازم بتواند بازنشستگی دریافت نماید ایجاد نمیکند .

محمدرضا رسولی با تاکید بر اینکه بانوان میتوانند علاوه بر دریافت مستمری به تبع همسر ، با داشتن سابقه بیمه ای ، خود نیز با احراز شرایط قانونی به طور همزمان از بازنشستگی برخوردار گردند اذعان داشت : امکان دریافت دو مستمری به صورت همزمان برای بانوان در صورت فوت همسر و بیمه پرداز بودن خودشان وجود داشته و بیمه پردازی زنان برای استفاده از مستمری بازماندگان از طرف همسر مغایرتی ایجاد نمی نماید .

معاون تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در کنار زنان و مردانی که هر دو دارای شغل و بیمه پردازی هستند حتی بانوان فاقد شغل نیز میتوانند با انتخاب و انتعقاد بیمه زنان خانه دار این فرصت را برای داشتن مستمری بازنشستگی مستقل برای خود ایجاد نمایند افزود : تمامی دختران و زنان بین ۱۸ تا ۵۰ سال مشمول این نوع قرارداد با شرایط بیمه حرف و مشاغل آزاد هستند .

وی خاطر نشان ساخت امکان انتخاب نرخ حق بیمه و دستمزد مبنا و همچنین عدم نیاز به مراجعه و انعقاد قرارداد به شکل غیرحضوری و از طریق سامانه es.tamin.ir برای متقاضیان از ویژگی های این بیمه است .

شایان ذکر است در حال حاضر حدود یک چهارم از جمعیت ۴۵۰ هزار نفری بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی استان گیلان را بانوان در بر میگیرند که در کنار شاغلین در شرکتها و کارخانجات و مشمولین قانون کار ، حدود ۳۷۰۰۰ نفر آنان را زنان خانه دار تشکیل می دهند.