رشت-هویت گیلان:مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت  در جمع پزشکان همکار طرح نظام ارجاع درصندوق سلامت همگانی وانجمن پزشکان عمومی که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد از عملکرد پزشکان همکارطرح در گیلان ابراز رضایت کرد و تداوم اجرای طرح را یکي از مطالبات مردمي دانست.

به گزارش هویت گیلان ؛ دکتر مشایخی با بیان اهمیت جایگاه پزشکان در نظام سلامت و تغییر نگرش بیمار محوری به سلامت محوری بین گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت اظهار داشت :با بسترسازی فرهنگی و اجتماعی و افزایش اطلاعات و آگاهی مردم می توان با برطرف نمودن نواقص ومشکلات به اهداف پیش بینی شده دراین طرح بزرگ دست یافت .  

طرح نظام ارجاع

وی افزود: ازنگاه مردم، طرح نظام ارجاع بخش زیادی از نیازمندیهای ارتقای سلامت را پوشش داده است،

 خدمات ویژه نظام سلامت

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تقدیر از پزشکان همکار طرح  گفت: حمایت از پزشکان ورفع موانع ومشکلات وارائه خدمات مطلوب  می تواند نمونه بارز و موفقی از خدمات ویژه نظام سلامت به خانواده در کشور باشد .

مجموعه ای از خدمات

دکتر مشایخی  پیگیری وضعیت سلامت مردم ، دسترسی آسان مردم به خدمات سطح اول، حذف پرداخت هزینه‌های اضافی درمان، انجام معاینات دوره ای و بهره مندی یکسان افراد جامعه از سرانه سلامت ، برقراری نظام ارجاع وجلوگیری از مراجعه مکرر مردم به پزشکان مختلف ، تشکیل پرونده سلامت و سوق دادن نظام سلامت کشور به سوی اقدامات پیشگیرانه از بیماری‌ها را از ویژگی‌های طرح عنوان کرد.

گفتنی است؛در این جلسه دبیر واعضای  نظام پزشکی وپزشکان همکار طرح نقطه نظرات خود را جهت بررسی مشکلات ، ارائه راهکار و ارتقاء کیفیت طرح بیان نمودند وخواستار پیگیری موارد مطروحه شدند.