رشت-هویت گیلان:واحد حقوقی شورای اسلامی شهر رشت به مباحث مطرح شده پیرامون لغو جلسه استیضاح شهردار پاسخ داد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، مسئول حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در پی مباحث مطرح شده پیرامون دلایل لغو جلسه استیضاح شهردار رشت توضیحاتی ارائه کرد: مستند به ماده ۸۳ قانون شوراها، در مرحله استیضاح ،تعیین جلسه ای که شهردار برای پاسخ در شورا حاضر خواهد شد، از اختیارات رییس شورا می باشد. که بر این اساس در جلسه قبلی مقرر گردید روز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ جلسه استیضاح برگزار گردد. اما با توجه به اینکه صورتجلسه مربوط به عدم اقناع از پاسخ طرح سوال شهردار ، در هیات تطبیق مصوبات فرمانداری مطرح نشده ، به جهت جلوگیری از بروز شبهات احتمالی بعدی و همچنین به استناد فرصت ده روزه قانونی استیضاح که به اتمام نرسیده، لذا باعنایت به صراحت قانون مبنی بر تعیین تاریخ برگزاری جلسه استیضاح توسط رئیس شورا ، تاریخ جلسه به زمان دیگری در فرجه قانونی ده روزه موکول گردید.