رشت-هویت گیلان:طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر هادی رحیمی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی شفا رشت منصوب شد.

به گزارش هویت گیلان؛ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر هادی رحیمی- متخصص روانپزشکی  به عنوان سرپرست  مرکز آموزشی و درمانی شفا رشت منصوب شد.

گفتنی است:پیش از این، دکتر علی پوررمضانی عهده دار این مسوولیت بود.