رشت-هویت گیلان:31 هزار بیمه شده اصلی به همراه ده هزار نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود در سطح شهرستان لاهیجان از خدمات و تعهدات تامین اجتماعی بهره مند هستند .

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، حسام الدین شریفی رئیس شعبه لاهیجان در گزارشی اجمالی از عملکرد این واحد در سال ۱۴۰۰ ، با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی در این شهرستان در سال گذشته با ۶/۳ درصد افزایش به حدود ۳۱۰۰۰ نفر رسیده است خاطر نشان ساخت با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و فراهم شدن بستر مناسب جهت انعقاد قراردادها به صورت غیرحضوری ، این رشد به ویژه در بخشهایی همچون حرف و مشاغل آزاد بسیار فزاینده بوده است .

وی افزود : در سال گذشته تعداد بیمه شدگان این گروه با استقبال جامعه زنان خانه دار ، دانشجویان و … از ۶۴۳۷ نفر به بیش از ۸۴۰۰ نفر افزایش یافت که نشانگر رشد ۳۰ درصدی میباشد .

رئیس تامین اجتماعی شعبه لاهیجان در ادامه اظهار داشت : همچنین در سال ۱۴۰۰ در بخش مستمری بگیران نیز با رشدی ۷/۸ درصدی مواجه بودیم که بیشترین سهم را در زیرگروههای این بخش ، بازنشستگان با ۹ درصد افزایش دارا بوده و پس از آن بازماندگان با ۶/۳ درصد و ازکارافتادگان نیز ۱/۵ درصد در ردیف های بعدی قرار داشته اند . .

حسام الدین شریفی در بخش دیگری از این گزارش از ارائه متوسط ماهانه ۳۹ میلیارد تومان تعهدات در سال گذشته خبر داده و اذعان داشت : پرداخت ۲۴ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری ، ۵/۷ میلیارد تومان انواع تعهدات کوتاه مدت شامل غرامتها و کمک هزینه ها و ۴۳۷ میلیارد تومان مستمری در سال گذشته به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش در لاهیجان صورت گرفته است .

دریافت بیش از ۴۲ هزار لیست حق بیمه که ۹۵ درصد آنها الکترونیکی و غیرحضوری بوده ، در کنار برگزاری ۲۶ جلسه هیات تشخیص مطالبات به منظور رسیدگی به اعتراضهای کارفرمایی از دیگر فعالیتهای این شعبه در سال گذشته بوده است .

در حال حاضر بیش از ۶۵۰۰ بازنشسته ، ۴۷۵ ازکارافتاده و بیش از ۳۰۰۰ بازمانده به اتفاق افراد تبعی خود در کنار ۳۱۰۰۰ بیمه شده اصلی و افراد تحت پوشش آنها ، جمعیت ۸۱ هزار نفری عائله تامین اجتماعی لاهیجان را تشکیل میدهند .