رشت-هویت گیلان:در سال گذشته به تخلفات 96 پرونده شرکتهای حمل و نقل در کمیسیون ماده 12 و259پرونده رانندگان متخلف نیز در کمیسیون ماده 11 و 27 مورد پرونده مالکین وسائط نقلیه عمومی متخلف ، در کمیسیون ماده 14 مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش هویت گیلان ؛ حسن رجبی، رئیس اداره حقوقی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان، با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته به تخلفات ۹۶ پرونده شرکتهای حمل و نقل در کمیسیون ماده ۱۲ و۲۵۹پرونده رانندگان متخلف نیز در کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۷ مورد پرونده مالکین وسائط نقلیه عمومی متخلف ، در کمیسیون ماده ۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس اداره حقوقی ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان با اعلام این مطلب افزود: از ۹۶مورد پرونده رسیدگی شده مربوط به شرکتهای حمل و نقل، ۵۲ فقره پرونده مربوط به تخلفات بخش حمل و نقل مسافر و ۴۴فقره پرونده نیز مربوط به شرکتهای حمل و نقل کالا بوده که منجر به صدور احکامی نظیر تعطیلی ۳ شرکت حمل و نقل مسافر و ۲ شرکت حمل و نقل کالا ،۱۴مورد تذکر کتبی شرکت حمل و نقل مسافر و ۵ مورد تذکر کتبی شرکت حمل و نقل کالا و۳۰ مورد جریمه نقدی شرکت حمل و نقل مسافر و ۳۱ مورد جریمه نقدی شرکت حمل و نقل کالا شده است.

وی در ادامه گفت: عمده موارد رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۲ در حوزه حمل و نقل مسافر شامل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،عدم رعایت قوانین و مقررات تهیه و تنظیم صورت وضعیت– عدم رعایت ضوابط مربوط به مدیر فنی و در حوزه حمل و نقل کالا نیز عدم مهار بار مناسب– عدم رعایت تهیه و تنظیم صحیح بارنامه– صدور بارنامه برای وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و عدم حضور به موقع مدیران فنی – استفاده غیر مجاز از کارت هوشمند رانندگان دیگر- اخذ کمیسیون اضافی و …. بوده است.

رجبی در ادامه خاطر نشان نمود: همچنین طی این مدت تعداد ۲۵۹فقره پرونده مربوط به رانندگان بخش مسافر و کالا نیز در کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۷ فقره پرونده مربوط به مالکین ناوگان بخش مسافر و کالا در اداره کل مورد بررسی قرار گرفت که منجر به صدور۱۳۳مورد قطع خدمات (لغو کارت هوشمند از یکماه تا یکسال)، ۲۰۳مورد تذکر کتبی در کمیسیون ماده ۱۱ و صدور۱۶مورد قطع خدمات (لغو کارت هوشمند ناوگان از یکماه تا یکسال)، ۱۱مورد تذکر کتبی در کمیسیون ماده ۱۴ گردیده که عمده تخلف آنها عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی – عدم صدور بلیط بین راهی برای مسافرین- حمل بار بدون بارنامه و با وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب-حمل بار غیر مجاز و …. بوده است.