انزلی-هویت گیلان:به همت خیرین مجمع سلامت بندرانزلی تجهیزات واقلام ضروری به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی اهداء شد.

به گزارش هویت گیلان نقل از روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی:به همت خیرین مجمع سلامت بندرانزلی در جهت بهبود خدمات رسانی به بیماران این مرکز درمانی ،ازتاریخ ۲۸ تیر تا ۲۵ مرداد سال جاری اقلام ضروری ذیل به بیمارستان شهید بندرانزلی اهداء اشده است .

۱-بلوزشلواریکبارمصرف ۱۲۰دست

۲- ترالی اورژانس پنج کشو رویه ABS ۱عدد

۳-ترالی الکتروکاردیوگرافی ۱عدد

۴-دستکش لاتکس ۱۲۶جفت

۵-دستکش ونیلی ۶جفت

۶-سرنگ انسولین ۴۰۰عدد

۷-سوند فولی دو راه ۱۶۲۵عدد

۸-سوند فولی دو راه ۱۸ ۲۵عدد

۹-عینک محافظ چشم ۱۲عدد

۱۰-فلومترمانومتراکسیژن ۱۳عدد

۱۱-کپسول اکسیژن۱۰لیتری ۴عدد

۱۲-کپسول اکسیژن۳۰لیتری ۲عدد

۱۳-کپسول اکسیژن۴۰لیتری ۳۲عدد

۱۴-کلاه یکبار مصرف بیمار ۲۰۰عدد

۱۵-گان جراح ۶۳۰عدد

۱۶-گان یکبارمصرف بیمار ۱۲۱عدد

۱۷-لامپ لارنگوسکوپ ۲عدد

۱۸-لباس ایزوله ۵۰۴عدد

۱۹-لوله تراشه کافدار سایز ۸/۵ ۶عدد

۲۰-لوله تراشه کافدار۶/۵ ۱۳عدد

۲۱-لوله تراشه کافدارسایز۷ ۳۰عدد

۲۲-لوله تراشه کافدارسایز۸ ۱عدد

۲۳-لوله تراشه۷/۵ ۴۰عدد

۲۴-ماسک N۹۵ ۱۷۹۵جفت

۲۵-ماسک اکسیژن با بگ رزروال ۱۰۰عدد

۲۶-ماسک اکسیژن بزرگسال ۱۱۵عدد

۲۷-ماسک سه لایه کشدار ۷۵۱۵عدد

۲۸-ماسک کشدار ۵۰۰عدد

۲۹-ماسک نبولایزر ۱۰۰عدد

۳۰-محلول ضدعفونی دست۱لیتری ۳۶عدد

۳۱-ویلچر ۱دستگاه

۳۲-دستگاه همودیالیز ۱دستگاه

۳۳-پمپ سرنگ ۱دستگاه

۳۴-مانومتر اکسیژن ۱۵عدد

۳۵-مانومتر اکسیژن دوگیجه ۲عدد

۳۶-فلومتر اکسیژن سانترال ۱۵عدد