رشت-هویت گیلان:با صدور دستور اداری از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و با هدف امکان بهره برداری بیشتر برای کارفرمایان واحدهای تولیدی ، شرایط و ضوابط بخشودگی جرائم بیمه ای تسهیل و به واحدهای تابعه ابلاغ گردید .

به گزارش هویت گیلان ؛ منوچهر امیری شیراز معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر ، اظهار داشت : در راستای تسهیل ضوابط اجرایی بخشودگی جرائم بیمه ای و به منظور حمایت از تولید و پشتیبانی حداکثری از کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در بهره‌مندی از بخشودگی جرایم با ابلاغ دستور اداری از سوی دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان ، شرایط و ضوابط برخورداری از بخشودگی جرائم بیمه ای تسهیل گردید .

 

وی در این خصوص افزود : بر این اساس کارفرمایان کارگاه های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹ می توانند تا پایان تیرماه سال جاری با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای اقدام و در صورت احراز شرایط و پذیرش درخواست مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط اقدام نمایند.

 

منوچهر امیری شیراز خاطر نشان ساخت در صورت امتناع کارفرما از ثبت نام و ورود به سامانه مزبور به هر دلیل امکان ثبت درخواست مربوطه بصورت حضوری میسر نخواهد بود.

 

معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی گیلان همچنین اذعان داشت : کلیه کارفرمایان کارگاه‌های موضوع بند ۱ بخشنامه مزبور در صورت درخواست بهره‌مندی از بخشودگی جرائم جهت ردیف پیمان‌های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹، بدواً با ورود به سامانه موصوف نسبت به ثبت درخواست جهت دفتر مرکزی یا کارگاه خود که لیست حق بیمه کارکنان را ارسال می‌نمایند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) اقدام و در صورت احراز کلیه شرایط، متعاقباً درخواست خود را جهت ردیف پیمان دارای بدهی قطعی مورد نظر لغایت اسفند ۱۳۹۹ به صورت جداگانه و در مهلت مقرر ثبت نمایند.

 

همچنین در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی‌گردد.

 

امیری شیراز با اشاره به بند دیگری از ضوابط تسهیل شده اذعان داشت : در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجائی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید دریافت می نمایند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی می باشد، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود و در ارتباط با کارگاه های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه‌پردازی از طریق شعبه‌ محل جدید ( مقصد) اقدام نموده اند ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء می‌باشند، در صورت احراز شرایط در محل جدید ، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در هر دو شعبه مجاز بوده و می توانند درخواست خود را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نموده و تقسیط بدهی پس از پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط صورت خواهد گرفت.

 

معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهی‌های خود لغایت اسفند ۱۳۹۹ با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده‌اند افزود : در صورت ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط کارفرمایان می‌توانند با تبدیل به حال تقسیط گذشته در اجرای بخشنامه موصوف در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود، از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره‌مند و در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع می باشد.

 

شایان ذکر است برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلام شده از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر اساس لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نخواهد بود.