رشت-هویت گیلان:این نیاز وجود دارد که برای تعیین و ایفای نقش نهادهای اجتماعی غیر دولتی در فرایند کارکرد مدیریت شهری رشت برنامه ریزی شود و بستر مشارکت و همکاری این نهادها در مناطق ، نواحی و محلات فراهم گردد.

از نیمه های دهه ۷۰ سازمان های مردم نهاد یا همان NGOها در کشورما شروع به رشد کردند. شاید این سازمان ها نتوانستند به دلایل متعدد در جامعه ماندگار و پایدار باشند اما یکی از مهم ترین دستاورد این سازمان ها را می توان جذب، آموزش و حساس سازی برای برخی از آحاد جامعه در قالب فعالیت داوطلبانه برای خدمت به جامعه و خود برشمرد.

 

این پتانسیل و فرصت، سال هاست که بدون استفاده و بدون توجه مانده است و مدیریت شهری رشت می تواند با شناسایی و دعوت از فعالین این سازمان ها ، از انها در مسیر توسعه خدمات و فعالیت ها در محل سکونت خود بهره جویند.

 

تشکیل کارگروه های تخصصی تحت نظر مدیریت اجرایی شهری با حوزه و زمینه های فعالیت اجتماعی ، فرصتی است برای جلب نظر مشورتی و کسب راهکارها و پیشنهادات شهروندانی که تمایلی به ارتباطات و کارکردهای سیاسی ندارند اما حاضرند برای کمک به شهر و محله خود برای ارائه پیش نهاد و یا اقدام ، پیش قدم شوند.

 

به دلیل نبود سیاست و ابزارهای صحیح و مناسب و اطلاع رسانی درست از سوی شهرداری رشت اقدامی برای جلب مشارکت این نهادها نشده است .

 

نهادهای غیر دولتی برای ارایه خدمات رایگان و البته پر اثر و تخصصی به شهروندان و نهادهای شهری انگیزه زیادی دارند و می توانند درفرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری ، آموزش و … نقش مهمی ایفا کنند؛ بنابر این، این نیاز وجود دارد که برای تعیین و ایفای نقش نهادهای اجتماعی غیر دولتی در فرایند کارکرد مدیریت شهری رشت برنامه ریزی شود و بستر مشارکت و همکاری این نهادها در مناطق ، نواحی و محلات فراهم گردد.

 

به قلم دکتر مهرداد بردبار

دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری / دکترای جغرافیای سیاسی

معاون علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان و رئیس دانشگاه پیام نور رشت