نقش مهم شرکت دارویی کاسپین تامین در تولید دارو ، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ، صادرات و ارز آوری برای استان و کشور/تولید ۱۵ قلم دارو بصورت انحصاری / کاسپین تامین بزرگترین شرکت تولید کننده آمپول درکشور 10 اردیبهشت 1403

خبرنگاران راویان پیشرفت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی؛
نقش مهم شرکت دارویی کاسپین تامین در تولید دارو ، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ، صادرات و ارز آوری برای استان و کشور/تولید ۱۵ قلم دارو بصورت انحصاری / کاسپین تامین بزرگترین شرکت تولید کننده آمپول درکشور

رشت-هویت گیلان:شرکت دارویی کاسپین تامین با تولید ۲۷۵ میلیون عدد دارو علاوه بر ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم با انجام صادرات در ارزآوری ، گرداندن چرخه تولید و اقتصاد کشور نقش مهمی بر عهده دارد.

گزارش ویژه
چیزی یافت نشد !