رشت-هویت گیلان:نمایشگاه هنر فاخر رشتی دوزی و صنایع دستی " ابریشم" با حضور مسئولين شهرداری و شورای رشت، میراث فرهنگی و جمعی از هنرمندان استان افتتاح شد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت ؛ در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، محجوب رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، مصطفی خانعلی نژاد معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گیلان، حسین رضویان ، نادر حسینی و شمس شفیعی روسای کمیسیون‌های توسعه پایدار، فرهنگی و برنامه و بودجه شورای اسلامی رشت حضور داشتند.

این نمایشگاه با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و مجموعه صنایع دستی ابریشم با مدیریت سپیده توتچی از هنر مندان بنام هنر رشتی دوزی تا ۲۵ خرداد ادامه دارد.

علاقه مندان برای حضور در این نمایشگاه می‌توانند در دو ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۲ به ساختمان فرهنگی ( دبیرخانه شهر خلاق ایران) واقع در پیاده‌راه فرهنگی مراجعه کنند.