رشت-هویت گیلان:دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به منظور تبریک انتصاب و تشریح شرایط درمان استان با کیوان مرتضوی مدیرکل تامین اجتماعی استان دیدار نمود.

به گزارش هویت گیلان ؛ در این دیدار دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ضمن تبریک انتصاب کیوان مرتضوی به مدیرکلی تامین اجتماعی گیلان و تشریح شرایط درمان این استان عنوان نمود؛ از آنجایی که بیشترین دغدغه بیمه شدگان خصوصا بازنشستگان استان گیلان مسئله درمان است امیدواریم با همکاری وهمیاری بیشتر دو مجموعه بتوانیم درآینده نزدیک با ایجاد تحول، پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر، شاهد رضایتمندی بیش از پیش بیمه شدگان و بازنشستگان گرامی باشیم.

کیوان مرتضوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در این نشست ضمن بیان اینکه مهمترین اولویت ما شناسایی مسائل و مطالبات بیمه شدگان استان و تمرکز بر مرتفع نمودن این مطالبات است اظهار داشت؛ با همدلی و تلاش مضاعف میتوانیم در راستای کاهش مسائل و دغدغه های بیمه شدگان گامهای مثبتی برداریم.