رشت-هویت گیلان: طرح ویزیت رایگان و غربالگری کارگران توسط کادر درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان اجرا شد.

به گزارش هویت گیلان ؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کار و کارگر و هفته سلامت، تیم درمانی متشکل از پزشک، بهیار و متخصص طب کار، به کارخانجات شهرکهای صنعتی شهر رشت اعزام نمود.

این تیم به منظور اجرای طرح ویزیت رایگان و غربالگری کارگران در کارخانه های شهرکهای صنعتی مستقر و به کارگران شاغل خدمات درمانی رایگان ارائه مینماید.