رشت-هویت گیلان:در گزارشی به مناسبت هفته کارگر ، سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی گیلان بیش از نیمی از افراد تحت پوشش این مجموعه در سطح استان را در زمره جامعه شریف کارگران معرفی نمود .

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی با بیان اینکه بر اساس آخرین داده های آماری ، لغایت اسفندماه سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۲۷۳ هزار بیمه شده اجباری یعنی مشمولین قانون کار ، بزرگترین گروه بیمه ای تحت پوشش این مجموعه در سطح استان را تشکیل داده است افزود : هر چند دامنه متنوع مخاطبین در بخشهای مختلف از قبیل پزشکان ، مهندسین ، اساتید دانشگاه ، پرستاران ، تکنسین ها ، صنعتکاران و فعالان عرصه های تولیدی نیز تحت پوشش در این زمره قرار دارند ولی باید اذعان داشت اصلی ترین و پرجمعیت ترین اقشار در این گروه را جامعه کارگری تشکیل میدهند .

وی با اشاره به اینکه در صورتی که گروههایی همچون ۲۷۰۰۰ نفر کارگر ساختمانی ، ۸۰۰۰ نفر خادمین مساجد ، باربران ، قالیبافان و فعالان صنایع دستی و … را نیز به این گروه بیافزائیم میتوان ادعا داشت که حدود ۲۵۰ هزار نفر از بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی گیلان یعنی افزون بر نیمی از جامعه هدف در این بخش را کارگران شریف تشکیل میدهند .

سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان با گرامیداشت هفته کارگر ، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰۰ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری و درصد بسیار زیادی از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری بازنشستگان و ازکارافتادگان استان نیز در واقع از خانواده و جامعه کارگری محسوب میگردند اذعان داشت : با احتساب این آمار میتوان متصور بود که افزون بر ۳۵۰ هزار نفر از مجموع ۶۵۰ هزار نفر بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی تحت پوشش را کارگران تشکیل میدهند .

کیوان مرتضوی همچنین اظهار داشت : با لحاظ افراد تبعی این قشر شریف ، بیش از ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون سیصد و سی هزار نفری تحت پوشش در استان گیلان را کارگران و اعضای خانواده آنها دربر میگیرد .

شایان ذکر است بیش از ۲۰ درصد جمعیت جامعه کارگری و بیمه شدگان اصلی را بانوان تشکیل میدهند .