رشت-هویت گیلان:سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان در اولین برنامه میدانی خود پس از انتصاب ، از شعبه یک رشت به عنوان بزرگترین واحدتابعه تامین اجتماعی استان بازدید و ضمن بررسی روند خدمت رسانی ، با همکاران دیدار نموده و به تبادل نظر در حوزه های تخصصی پرداخت.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی سرائی سرپرست جدید این مجموعه ، در اولین برنامه میدانی خود ، از شعبه یک رشت که بزرگترین واحد تابعه تامین اجتماعی استان محسوب می شود و افزون بر ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد بازدید نمود .

سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی گیلان در این بازدید ، ضمن تبادل نظر و دریافت نقطه نظر و دیدگاههای مسئولین واحدها و کارشناسان ، به بررسی وضع موجود و شناسایی اصلی ترین دغدغه ها پرداخته و با اشاره به سهم بالای این شعبه در ایفای خدمات و آمار جامعه تحت پوشش ، افزایش رضایتمندی مخاطبین را اصلی ترین هدف برای تحقق مطلوب چشم اندازهای سازمانی برشمرد .

آسیب شناسی گلوگاههای کاری از قبیل کمبود کادر و کاهش نیروهای انسانی در برخی واحدها ، بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کارگاهها و واحدهای تولیدی و ناتوانی برخی از کارفرمایان در انجام تکالیف قانونی و در نتیجه کاهش وصولی ها به عنوان تنها منبع اجرای تعهدات سازمان و طرح پیشنهادها و دیدگاههای کارشناسان جهت بهبود فرایندهای کاری از جمله اقدامات در این بازدید بود .

شایان ذکر است تامین اجتماعی شعبه یک رشت بیش از ۷۴۰۰۰ بیمه شده اصلی و افزون بر ۳۰ هزار مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد که با احتساب افراد تبعی جمعیتی در حدود ۲۰۳ هزار نفر را شامل می شود.