رشت-هویت گیلان:شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان اطلاعیه مهمی خطاب به صاحبان صنایع و معادن در گیلان صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است :

با عنایت به عملیاتی سازی بند ( ع )تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی با موضوع جایگزینی منابع آب در اختیار صنایع و معادن با منابع آبی نا متعارف (پساب تولیدی تصفیه خانه های فاضلاب ، آب دریا و منابع آب بازچرخانی در صنعت) به اطلاع می رساند :

بدینوسیله از صاحبان صنابع و معادن مستقر در استان گیلان که قابلیت جایگزنی منابع آب با کیفیت در اختیار با منابع آب نامتعارف را دارند ، تقاضا می شود ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ درج این اطلاعیه ، به امورهای منابع آب در شهرستان های گیلان مراجعه فرمایند.

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان