رشت-هویت گیلان:سرپرست شهرداری رشت به همراه ریاست شورای اسلامی شهر رشت در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در سال جدید شرکت کردند.

به گزارش هویت گیلان به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت روز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ به همراه محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در سال جدید شرکت کرد.

در این جلسه ضمن اولویت‌بندی موضوعات مطروحه، اجرای دقیق مصوبات جلسه توسط اعضا همچنین ارتقاء سطح برنامه‌های فرهنگی و مشارکت گسترده‌تر نهادهای ذیربط مورد تاکید قرار گرفت.