رشت-هویت گیلان:مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان از پرداخت بیش از 12 میلیارد تومان حق بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت مشمول این طرح به سازمان تأمین اجتماعی طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش هویت گیلان ؛ دکتر عباس اهرابی گفت: به‌منظور توانمندسازی و تحقق درآمد پایدار مددجویان، حق بیمه اجتماعی بیش از سه هزار و ۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به سازمان تأمین اجتماعی به طور ماهیانه پرداخت می گردد.

وی با اشاره به اقدامات این نهاد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بین مددجویان افزود: بیمه شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، اضافه کرد: بیمه اجتماعی شامل سه نوع بیمه اعم از طرح‌های اشتغال و خودکفایی در قالب صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و بیمه اجتماعی مددجویان از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر است.

اهرابی، با بیان اینکه حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان، با هدف بهره‌مندی آن‌ها از مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود، عنوان کرد: با پرداخت حق بیمه اجتماعی، مددجویان می توانند از مزایای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی برخوردار شوند.

وی، افزود: شرایط دریافت مستمری بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال سن و مردان ۶۰ سال سن با سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۱۰ سال است که در سال گذشته ۱۱۰ نفر از بیمه شدگان از مزایای دریافت مستمری، بازنشستگی و مستمری برای بازماندگان و ازکارافتادگی بهره مند شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۳۱ نفر از مددجویان روستایی مشمول طرح بیمه روستائیان و عشایر بوده که حق بیمه آنان به صورت سالانه توسط کمیته امداد مرکز به صندوق بیمه روستائیان و عشایر واریز می شود و برای سال گذشته نیز مبلغ حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این خصوص واریز شده است.

وی در پایان با بیان اینکه در اواخر سال ۱۴۰۱ مجوز پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی دو هزار و ۳۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت دیگر نیز اخذ شد، اضافه کرد: بدین منظور بیش از دو میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.