رشت-هویت گیلان:شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خطاب به صاحب یا نماینده، صاحبان چاه های کشاورزی برقدار اطلاعیه مهمی صادر کرد.

به گزارش هویت گیلان؛ در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس مصوبات هیأت وزیران مقرر گردیده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه برق کشاورزی برای مصارف مازاد بر قدرت مجاز برق و ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره برداری معتبر چاه های کشاورزی، براساس تعرفه تولید برق(تعرفه آزاد) محاسبه و دریافت گردد.

از این رو چنانچه تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری چاه شما به اتمام رسیده و یا قدرت مجاز برق مندرج در پروانه بهره برداری چاه نیاز به اصلاح دارد، ضروری است در اسرع وقت از طریق دفاتر پستی مراکز شهرستان ها و یا مراجعه به امور منابع آب شهرستانها نسبت به درخواست تمدید یا اصلاح پروانه بهره برداری اقدام نمایید.