رشت-هویت گیلان:به گزارش مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی گیلان با افزایش 6200 نفری تعداد بازنشستگان در نه ماهه لغایت آذر سالجاری ، رشدی 6 درصدی برای این گروه از افراد تحت پوشش به ثبت رسید.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات این مجموعه ، تعداد بازنشستگان تحت پوشش به عنوان بزرگترین گروه مستمری بگیران با ۶ درصد افزایش ، از ۱۰۴۲۸۴ نفر در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰۵۲۲ نفر لغایت آذرماه سالجاری رسید .

این میزان رشد که بیانگر پیوستن متوسط روزانه ۲۳ نفر به جرگه این قشر میباشد احتمال رسیدن تعداد بازنشستگان تا پایان سال به بیش از ۱۱۲ هزار نفر را تقویت نموده است که تحقق این امر رشدی ۸ درصدی در این بخش را سبب میگردد .

همچنین بر اساس این گزارش تعداد پرونده های فوتی نیز در نه ماهه لغایت آذر سالجاری بیش از ۱۹۰۰ فقره افزایش داشته که با لحاظ دو یا چند نفر بازمانده در برخی پرونده ها ، سبب رشد تعداد مستمری بگیران بازمانده از ۵۵۰۰۰ نفر به ۵۸۰۰۰ نفر گردیده است .

شایان ذکر است تعداد مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در سه گروه بازنشسگان ، بازماندگان و ازکارافتادگان لغایت آذرماه بیش از ۱۷۵ هزار نفر گردیده و ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این قشر مستمری پرداخت می گردد .

خاطر نشان میسازد ۶۳ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان را بازنشستگان ، ۴ درصد را ازکارافتادگان و ۳۳ درصد را بازماندگان تشکیل میدهند .