انزلی-هویت گیلان:رئیس اداره امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از بازنگری چک لیست‌های بنادر کشور خبر داد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، علیرضا آذرپاد چهارشنبه ۵ بهمن ماه در اختتامیه همایش تخصصی ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بندری که با حضور اعضای کارگروه نظارت بر قراردادهای بندری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد، اظهار داشت: از سال ۸۲ پایانه های بندری و فعالیت‌های تصدی‌گری سازمان بنادر در کل کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

 وی با بیان اینکه از آنجایی که باید حتماً نظارت مستمر بر فعالیت بخش های خصوصی انجام شود تا کیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ کار گروه ترمینال های بندری شکل گرفت و تا به امروز ادامه داشته که در این مدت چک لیست هایی که بر اساس ممیزی تعهدات قراردادی پیمانکاران تنظیم شده بود یکبار بازنگری گشت و این بار دوم است که این بازنگری صورت می پذیرد.

 رئیس اداره امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به تغییر شرایط نسبت به سال های گذشته و تغییراتی که در قراردادهای منعقده با شرکت‌های خصوصی اتفاق افتاد لاجرم باید چک لیست ها را مورد بازنگری قرار دهیم تا به بهترین نحو عملکرد اپراتورها را در بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار دهیم.

آذرپاد با بیان اینکه طی این سه روز پارامترهایی که بر فعالیت بخش خصوصی در زمینه های مختلف تاثیر گذار است دسته بندی کردیم، تصریح کرد: بحث تجهیزات بندری، تعمیرات و نگهداری ابنیه، تاسیسات و محوطه های بندری و همچنین الزاماتی که در عملیات بندری باید رعایت شود  از جمله مواردی بود که با نمایندگانی که از واحدهای مختلف و بنادر کشور آماده بودند مورد ارزیابی قرار داده و مقرر گردید یک بازنگری اساسی در این چک لیست ها اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، این چک لیست ها با همکاری بخش خصوصی تنظیم می‌گشت، گفت: با همکاری و مشارکت بخش خصوصی در اپراتورهای ترمینال های بندری، چک لیست هایی برای ممیزی آنها تهیه و پارامترها برای الزام اپراتورها به رفع نواقصی که در این ممیزی ها احصا و استخراج می گردد، تمهیداتی اندیشه و به نحو احسن از پتانسیل های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

 رئیس اداره امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه بازنگری اساسی و باز طراحی در مورد چک لیست ها آنها را کاربردی تر و نتایج آن را اجرایی تر میکند، بیان داشت: زمانی که این نواقص برطرف شود و الزامات و دستورالعمل ها و کنوانسیون های بین المللی رعایت شود قطعا ارائه خدمات در بنادر ارتقا پیدا کرده و موجب رضایتمندی مشتریان بندری از جمله صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و سایر نهادهایی که با بنادر در ارتباط هستند خواهد شد.

آذرپاد ادامه داد:  نکته مهمی که در این بازنگری ها مورد توجه قرار گرفت، بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی و الزامات ایجاد شده برای ترمینال اپراتور های بنادر و استفاده تخصصی از واحدهایی که به نوعی با پایانه های بندری دخیل هستند که به عملکرد بهتر اپراتورها منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد بنادر شمال و جنوب تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، تاکید کرد: عمده تفاوت این بنادر این است که در بنادر شمالی عملیات خن کاری و اسکله به پیمانکار واگذار شده ولی در بنادر جنوبی این اتفاق نیفتاده است.

 رئیس اداره امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: کنترل نرم ها در پای اسکله ها در بنادر شمالی راحت تر انجام خواهد شد البته چک لیست ها در مورد کل بنادر تهیه می شود و برای بنادر شمالی و جنوبی اعم از بنادر کوچک و بزرگ بتوانیم از این چک لیست ها استفاده خواهیم کرد.