رشت-هویت گیلان:شهرداری رشت طی اطلاعیه ای از شروع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی نسقی خبر داد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، شهرداری رشت با صدور اطلاعیه ای از شروع فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای اراضی نسقی خبر داد، متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است :

بدین وسیله به اطلاع شهروندان محترم شهر رشت می رساند، باستناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری رشت برای کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی شهر بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری پروانه صادر می نماید.

لذا از کلیه مالکین و متقاضیان دعوت به عمل می آید با هر نوع وضعیت و اسناد مالکیتی که در دست دارند جهت بررسی و صدور پروانه احداث برابر ضوابط و مقررات به شهرداری های مناطق پنجگانه مراجعه نمایند.

همچنین نظر به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، این شهرداری در راستای وظیفه ذاتی و اختیارات قانونی خود ضمن برخورد قاطع و قانونی از ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون پروانه در زمین های محصور و غیر محصور جلوگیری به عمل می آورد.

از شهروندان فهیم شهر رشت تقاضا می شود جهت صیانت از حقوق خود و عامه شهروندان ، در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی و یا تصرف عدوانی ، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری رشت اطلاع رسانی نمایند.