رشت-هویت گیلان:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت حفظ حقوق ذینفعان در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در موضوع بهره گیری از توان مالی و مدیریتی شرکت تبسم، حقوق ذینفعان درون و برون‌سازمانی را در نظر می‌گیرد و بعد از آن اقدام خواهد کرد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)، عصر امروز جمعی از کارشناسان بخش رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت با دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفت‌وگو کردند.

دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست که دکتر عقیل قلی‌پور – معاون درمان و همچنین تعدادی از مدیران درمان، اقتصاد درمان و تجهیزات پزشکی نیز حضور داشتند با اشاره به شناخت خود از ماهیت و فعالیت شرکت تبسم، اظهار کرد: اصل و هدف استفاده از توان مالی و مدیریتی شرکت تبسم از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به نفع مردم و نظام سلامت استان است.

وی با اشاره به دغدغه و ابراز نگرانی کارکنان و شاغلان بخش رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، افزود: دغدغه همکاران مرکز آموزشی درمانی پورسینا به‌حق است، چرا که تاکنون اغلب واگذاری‌ها در استان مختوم به خیر نشده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها نباید حقوق کسی ضایع شود، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در موضوع تبسم حقوق ذینفعان درون و برون‌سازمانی را در نظر می‌گیرد و بعد از آن اقدام خواهد کرد.

گفتنی است در این نشست، شاغلان و کارکنان بخش رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت نیز دغدغه‌ها و چالش‌های استفاده از توان مالی و مدیریتی شرکت تبسم را مطرح کردند.