انزلی-هویت گیلان:معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به برگزاری مانور محلی مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی در بندرانزلی گفت: بالا بردن سطح آگاهی دریانوردان، حفظ محیط زیست و اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست دریایی و همچنین ارتقای ایمنی دریانوردی از جمله اهداف این مانور بوده است.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، علی خدمتگزار با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست و امداد و نجات دریایی اظهار داشت: افزایش روزافزون بهره برداری از منابع و ذخایر نفتی و همچنین اهمیت استراتژیک دریای خزر در ارتباط با جابجایی کالا در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب موجب گردیده است تا جمهوری اسلامی ایران توجه و نگاه عمیق تری را به موضوع حفاظت از محیط زیست و امداد و نجات دریایی در این دریا داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان همسو با سیاست های سازمانی و در راستای انجام وظایف قانونی خود هر ساله برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با اهداف و ارزشهای تعیین شده در سطوح مختلف در دستور کار قرار می دهد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به اهداف و دستاوردهای برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی خاطرنشان کرد:  ارتقای سطح آمادگی برای مواجهه سریع و موثر با سوانح دریایی از طریق ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف سازمانی، توسعه سطح همکاری های داخلی به منظور کاهش خسارات احتمالی ناشی از سوانح، اجرای الزامات کنوانسیون های مرتبط، ارزیابی و حصول اطمینان از آمادگی پرسنل مرتبط با فعالیت های مقابله با آلودگی نفتی، جستجو و نجات دریایی، ارزیابی به منظور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و اجرای عملیات به خصوص سیستم گزارش دهی در هنگام وقوع سوانح دریایی، ارزیابی توان تجهیزاتی موجود، ارزیابی منابع پشتیبانی کننده عملیات، بالا بردن سطح آگاهی دریانوردان، حفظ محیط زیست و اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست دریایی و همچنین ارتقای ایمنی دریانوردی از جمله اهداف این مانور بوده است.

خدمتگزار با اشاره به برگزاری موفق این مانور اذعان داشت: در این مانور یدک کش آستارا ۱، راهنمابر قیام ۱ و قایق های سار و رعد یگان حفاظت و ۲۰ نفر از اعضاء تیم مقابله با آلودگی نفتی، کنترل سوانح و جستجو نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ممشارکت داشتند.