رشت-هویت گیلان:محمدتقی مهدیزاده مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان از اجرای طرح تاب آوری به منظور تعمیرات پیشگیرانه روی شبکه های فشار متوسط توزیع برق پره سر از توابع شهرستان رضوانشهر با اعتباری قریب به ۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش هویت گیلان ؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان افزود: با اجرای این طرح حدود ۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط درمناطق مذکور مورد بهسازی قرار گرفتند.
مهدیزاده گفت: برای اجرا این طرح ۱۲ اکیپ عملیاتی و ۳۶ نفر نیروی انسانی به فعالیت پرداختند.

وی تاکید کرد:مجموعه این طرح ها و اقدامات در راستای رفاه مشترکین و تامین برق پایدار برای مردم شریف استان به ویژه در زمان وقوع بحران های طبیعی به بهره برداری می رسد.

مهدیزاده خاطرنشان کرد:با پیاده سازی طرح تاب آوری شبکه های فشار متوسط ، ضریب اطمینان و پایداری شبکه های توزیع برق استان پیشرفت چشمگیری داشته است.

گفتنی است این طرح، با حضور سید محمد علی میری نرگسی قایم مقام اجرایی در امور شهرستان ها، ناصر پورامینی مدیر توزیع برق رضوانشهر و جمعی از مسئولان محلی اجرا شده است.