رشت_هویت گیلان:در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه زراعت چوب در کشور از جمله استان گیلان ،برای این استان مساحت 6600 هکتار تعهد زراعت چوب در نظر گرفته شد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان ؛ میر حامد اختری با بیان مطلب فوق گفت:در این راستا در سال ۱۳۹۷به شیوه زراعت چوب قدیم ۵فقره انعقاد قرار داد با مجریان ذیصلاح در قالب ماده ۳انجام گرفت که در شهرستانهای تالش ،رضوانشهر، صومعه سرا ولنگرود که شامل طرحهای حفظ آباد ،شفارود ،تنیان وچاف وچمخاله ۱و۲بوده که مساحت آنها در مجموع ۵۲۶۳هکتار میباشد.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان همچنین افزود:در سال ۱۳۹۸شیوه نامه جدید اجرای طرحهای زراعت چوب از سوی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور ضمن تفویض اختیار ،به منابع طبیعی استان ابلاغ گردید ودر این شیوه پس از تهیه وتدوین کتابچه طرح راهنما ،نشانه گذاری،مزایده فروش وبرداشت درختان صنوبر،کاج مربوط به عرصه های جلگه ای انجام میگیردوپیرو آن عرصه جهت اجرای طرح زراعت چوب به اجاره گذاشته میشودوبخش خصوصی اقدام به زراعت چوب با گونه صنوبر می نماید وسالانه مبلغ اجاره عرصه را پرداخت می کند.این قرار داد در قالب ماده ۳قانون حفاظت وبهره برداری است.

وی همچنین به اقدامات در خصوص اقدامات زراعت چوب در شهرستانهای آستانه اشرفیه ،صومعه سرا وشفت خبر داد واعلام داشت:در مناطق دهگاه،نرگستان ،مهویزان،چوبر ۱و۲وخرفکل ۱و۲به مساحت ۱۸۷۵هکتار تهیه وتدوین صورت گرفت وعرصه های مربوط به شهرستانهای صومعه سرا وشفت دارای درختان سنواتی بودند که نشانه گذاری،صدور اجازه قطع وفروش آنها انجام شدکه حجم درختان حدود ۱۳۲هزار متر مکعب بوده ومزایده فروش آنها انجام شد.تاکنون ۳۰۵میلیارد تومان از محل فروش چوب آلات مذکور درآمد حاصل وخزانه واریز شده وپیش بینی می شود که درآمد حاصل از همین چوب آلات وحجم فوق الذکر به ۴۰۰میلیارد تومان هم برسد.

میرحامد اختری به بهره برداری از درختان عرصه های نرگستان ومهویزان که پایان هم یافته اشاره کرد واعلام داشت:دربخشی از عرصه های نرگستان به مساحت ۳۰هکتار ودر کل سطح مهویزان به مساحت ۹۰هکتار اقدام به کاشت در این عرصه ها با گون صنوبر نموده اند که مساحت کاشت شده در این عرصه ها ۱۲۰هکتار میباشد.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان در پایان نیز گفت:در راستای توسعه طرحهای زراعت چوب برای سال ۱۴۰۱عملیات تهیه وتدوین طرح زراعت چوب در مناطق هفت دغنان در چهار سری وشاندرمن در دو سری انجام گرفت که مساحت آنها ۱۵۰۰هکتار وحجم برداشت پیش بینی شده ۱۸۰هزار متر مکعب است.در سال جاری پیش بینی می شود که ۹۰هزار متر مکعب از این درختان به فروش برسد ودرآمد ۳۰۰میلیارد تومانی برای آن پیش بینی میشود .