رشت-هویت گیلان:مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بیان کرد: تمام فرآیند مطرح شده بابت راستی آزمایی و پایش اشتغال در دولت سیزدهم شکل گرفته است و هدف آن رسیدن به آماری شفاف و متقن از اشتغال جدید است.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، سیاوش آقاجانی در پی انتشار گزارش آمارهای مربوط به اشتغال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: بر اساس الگوی زیست بوم اشتغال، مجموعه اقدامات تامین مالی و اعطای تسهیلات بانکی، صدور مجوز، آموزش، مشاوره و … که توسط دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی و نهادهای واسط ارائه می‌شود تا یک شغل جدید شکل گیرد، رصد و پایش می‌شود.

وی افزود: این سازوکار از طریق بستر پلتفرم رصد اشتغال که به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی متصل بوده و به طور مستمر تحولات ثبت اشتغال دستگاه های اجرایی را پایش می نماید، صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد مبتنی بر ثبت کد ملی افراد بوده و از این رو موضوعاتی مانند تکراری بودن در آن موضوعیتی ندارد از سوی دیگر با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را متعهد به شفافیت و صحت اطلاعات ثبت شده دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغال می داند، فرآیند بررسی تلفنی و سرشماری شاغلان ثبت شده در سامانه رصد را انجام می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: بر این اساس هر دستگاه اجرایی که مشخصات یگانه فرد شاغل شده در سال ۱۴۰۱ را ثبت می کند به صورت تلفنی توسط کاربران آموزش دیده مورد مصاحبه قرار می گیرد تا نسبت به واقعی بودن اشتغال جدید وی و خدمات دریافت شده از دستگاه اجرایی اطمینان حاصل شود.

آقاجانی افزود: بعد از مرحله فوق، شاغل و شغل ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ توسط متصدیان مراکز مشاوره کارآفرینی به صورت میدانی و حضوری مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و صرفا در صورت تایید، اشتغال ثبت شده دستگاه اجرایی تایید می شود.

وی ادامه داد: این اقدامات چند لایه، صحت اطلاعات ثبت شده در خصوص اشتغال و کشف و ویرایش اطلاعات خطا را تضمین می نماید و به صورت سیستمی، فرایند همه شماری، صحه سنجی و اصلاح آنها به طور مستمر ادامه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت:بر اساس توضیحات ارائه شده، آمار تعداد ثبت شدگان اشتغال استان و کشور توسط دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز و ارایه دهنده خدمات موجود است و بر اساس این جداول آمار ثبت‌شدگان‌اشتغال در استانهای کشور تا تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۲ هزار و ۷۸۹ شغل از ۳۰ هزار و ۹۰۴ شغل تعهدی دستگاه های اجرایی گیلان در سال ۱۴۰۱ توسط کاربران این دستگاه‌ها ثبت شده است که نشان‌دهنده جایگاه سیزدهم استان در این خصوص است.

آقاجانی گفت: اما این به منزله اشتغال نهایی ایجاد شده نبوده و فقط نشانگر تعداد موارد ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی دارای تعهد اشتغال استان است در واقع عدد نهایی اشتغال ایجاد شده بعد از بررسی تلفنی و مشاهدات میدانی قطعی خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع چنانچه موارد ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در مرحله بررسی تلفنی و بررسی میدانی مورد تایید قرار نگیرد جزو عملکرد دستگاه اجرایی و استان نخواهد بود و این موضوع به روشنی برای دستگاههای اجرایی تشریح شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: تمام فرآیند مطرح شده بابت راستی آزمایی و پایش اشتغال در دولت سیزدهم شکل گرفته و هدف آن رسیدن به آماری شفاف و متقن بابت اشتغال جدید است.

آقاجانی ادامه داد: از سویی موضوعات تخصصی آماری بازار کار توسط مرکز آمار کشور و به صورت ملی در قالب طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های بازار کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری و نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می شود. این طرح اولین بار در بهار ۱۳۸۴ آغاز و اجرای آن در ماه میانی هر فصل تا کنون ادامه یافته است و آخرین گزارش آن مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است.

به گفته وی، در طرح آمارگیری نیروی کار شاغل تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفتۀ مرجع طبق تعریف کار حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند را در بر می‌گیرد. شاغلان به طورعمده شامل ۲ گروه مزد و حقوق بگیران و خوداشتغالان می شوند. به همین ترتیب بیکار به تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر اطلاق می شود که در هفته مرجع فاقد کار باشند، در این هفته آماده برای کارباشند و یا در این هفته و یا سه هفته قبل جویای کار بوده باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: این اداره کل به موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری نه به عنوان یک موضوع آماری و عملکردی که به عنوان یک دغدغه بنیادین و چالشی جدی می نگرد و معتقد است با وجود بهبود نسبی شاخص های آماری اشتغال و بیکاری، مسیری طولانی تا وضعیت مناسب این شاخصها وجود دارد.

آقاجانی گفت: بهبود وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری در استان از جمله ماموریتهای اساسی این اداره کل بوده و در آبان ماه سال جاری، حسب بررسی های انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به عنوان سومین استان کشور مورد تشویق قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: البته موضوع بیکاری، مساله ای مهم و چند بعدی است و طبعاً نیاز به همدلی و همراهی همه نیروهای دولتی و غیردولتی استان دارد؛ هدایت منابع اعتباری به سمت طرح های اشتغالزا، برخورد با کانون‌های انحصار، تسهیل شرایط صدور مجوز و دفاع از حقوق کسب و کارها از جمله مهمترین رویکردهای جاری این اداره کل است و انتظار می رود با همدلی و همراهی سایر فعالان اقتصادی و اجتماعی زمینه توسعه هر چه بیشتر اشتغال میسر شود.