رشت-هویت گیلان:از حدود ۳۱ میلیون مشترک خانگی برق، قبوض بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، رایگان شده است.

به عبارت دیگر، این افراد هم مصرف برق کمتر از الگوی تعیین شده داشته اند و هم شناسه قبض آن‌ها از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد تأیید شده است.

مبلغ قبوض این دسته از مشترکان، تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده، اما روی قبوض آنها، عدد صفر درج شده است.

اگر مددجویان جدیدی باشند که بتوانند تاییدیه‌ای از کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شرکت‌های توزیع نیروی برق منطقه خود ارائه کنند، شناسه قبضشان مورد تأیید قرار می‌گیرد و در صورت رعایت الگوی مصرف، مشمول رایگان شدن قبوض می‌شوند.