رشت-هویت گیلان:دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان به منظور همفکری و هم اندیشی در راستای ارتقای نیازهای درمانی بیمه شدگان منطقه محروم لوشان با مقامات محلی این شهر دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش هویت گیلان ؛ دراین دیدار که تنی چند از مقامات محلی و اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان لوشان حضور داشتند دکتر ابراهیمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست همفکری و استفاد از خرد جمعی برای توسعه و ارتقاء کمی و کیفی درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی منطقه لوشان است اظهار داشت: منطقه لوشان با وجود داشتن مردمانی شریف و نجیب اما به دلیل دوری از مرکز استان یک شهر کم برخوردار است، باید از تمام ظرفیتهای موجود و همفکری و همراهی مقامات محلی برای توسعه درمان در این شهر بهره ببریم .