رشت-هویت گیلان:فرماندار رشت با اشاره به لزوم شناسایی و رفع موانع موثر در کاهش سرعت انجام پروژه تصفیه‌خانه شیرابه سراوان، اظهار داشت: متولیان اجرای پروژه، مکلف به ایفاء به موقع تعهدات و در مدار بهره‌برداری قرار گرفتن تصفیه خانه می باشند.

به گزارش هویت گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، به دنبال بازدید میدانی فرماندار رشت، دادستان سنگر و مجموعه شهراری از سایت زباله سراوان، دکتر امام پناهی در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه تصفیه‌خانه شیرابه سایت سراوان که با هدف بررسی و جمع‌بندی نتایج حاصل از بازدید میدانی اخیر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب بخش سنگر، مدیران عامل و کل شرکت آب و فاضلاب و محیط زیست استان، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، سرپرست شهرداری رشت و رئیس هیئت مدیره پیمانکار مجری طرح ‌در محل دفتر ایشان در فرمانداری برگزار گردید، با اشاره به امکان بروز معدود مشکلات ناخواسته در مسیر انجام پروژه‌ها، اظهار داشت: با توجه به اهتمام مجموعه دولت، تامین اعتبارات ریالی مورد نیاز، اهمیت بالای ساماندهی سایت زباله سراوان و پاسخ به یک مطالبه به حق عمومی، تاخیر در اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه سراوان پذیرفته نیست.

نماینده دولت در مرکز استان با تاکید بر این مطلب که التزام به تحقق تعهدات با کمترین انحراف از زمان بندی ها، سیاست قطعی مجموعه دولت، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است، خاطرنشان کرد: کوتاهی در اجرای تعهدات در اجرای پروژه ای با ابعاد اجتماعی و محیط زیستی سایت زباله سراوان و مرتبط با سلامت مردم، قابل توجیه نبوده و متولیان اجرای پروژه اعم از شهرداری و پیمانکار مربوطه، مکلف به ایفاء به موقع تعهدات می باشند.

وی با اشاره به موفقیت بخشداری های سطح شهرستان در زمینه مدیریت پسماند و تفکیک از مبداء زباله، اظهار داشت: با توجه به انباشت سالیان متمادی زباله در سایت سراوان، حل بنیادین و دائمی این موضوع نیازمند حرکتی جهادی در شناسایی موانع موجود و حضور میدانی مسئولین ذیربط می‌باشد.

فرماندار رشت با بیان حساسیت مجموعه دولت سیزدهم در امور مرتبط با سلامت مردم و بهداشت جامعه و همچنین اهتمام مدیریت عالی استان بر رفع و جبران عقب ماندگی های به جا مانده از گذشته و نیز تاکید بر رعایت زمانبندی در تحقق وعده‌ها، عنوان کرد: بررسی و احصاء موانع احتمالی و تعیین تکلیف پروژه تصفیه‌خانه شیرابه سراوان به لحاظ اجرایی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و پیمانکار مربوطه موظف به اعلام قطعی در توانایی پیشبرد کار بر اساس مفاد قرارداد و رعایت استانداردهای مورد نظر دستگاه نظارتی می باشد.