رشت-هویت گیلان:سید امیر حسین علوی شهردار رشت با بیان اینکه تنها معضل اساسی رودخانه های شهر رشت بحث لایروبی نیست، گفت: محیط زیست متعلق به همه ماست، بنابراین همه دست اندرکاران باید برای مدیریت درست و حل معضلات آن پای کار باشیم.

به گزارش هویت گیلان به نقل از واحد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید امیر حسین علوی شهردار رشت در گفتگویی اظهار داشت: در قوانین کشورمان مدیریت پسماند و پساب کاملا مشخص شده که بر عهده کدام ارگان است. قطع یقین لایروبی رودخانه‌های درون شهر از تکالیف شهرداریها محسوب میشود اما تنها معضل اساسی رودخانه های شهر رشت بحث لایروبی نیست. 

شهردار رشت با تاکید بر اینکه شهرداری رشت همواره اعتباراتی را برای لایروبی، ساماندهی و آزادسازی حاشیه رودخانه‌ها اختصاص داده است، ادامه داد: آزادسازی حاشیه رودخانه‌های شهر رشت و ایجاد فضای سبز از دیگر اقدامات شهرداری رشت در سالهای اخیر بوده است و قطعا استمرار این روند با همکاری هر چه بیشتر شرکت آب منطقه‌ای تسهیل می‌شود.

سید امیر حسین علوی با اشاره به اینکه در حال حاضر شش کیلومتر از حاشیه رودخانه‌های شهر رشت در تصرف دستگاههای دولتی و شبه دولتی است، گفت: در صورت همکاری این دستگاهها و آزاد سازی این ۶ کیلومتر، شهرداری رشت قادر است، فضای سبز و‌ مسیر تردد برای رفاه حال شهروندان فراهم سازد.

وی یادآور شد: معضلات رودخانه‌های آلوده شهر رشت با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط در کوتاه مدت قابل کاهش است و در برنامه‌ بلند مدت از طریق ظرفیتهای ملی و با جذب اعتبارات درست و مدیریت فاضلابهای ورودی به دو رودخانه رشت مرتفع می گردد.

شهردار رشت در پایان تصریح کرد: با وجود ایرادات و نواقصی که وجود دارد، باید بپذیریم که محیط زیست متعلق به همه ماست و همگی باید برای مدیریت درست و حل معضلات آن پای کار بوده و در این راه همکاری حداکثری داشته باشیم.