رشت-هویت گیلان:مهندس مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد: به منظور انسجام بخشی فعالیت ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد و چالش های پیش رو از سوی واحدهای تابعه جلسات منظم با امورهای اجرایی بصورت هفتگی برگزار می شود.

به گزارش هویت گیلان ؛این جلسات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بصورت ویدئوکنفراس با حضور تمامی امورهای تابعه برگزار می شود و در اولین دور از آن، امورهای توزیع برق یک رشت، آستارا و رودسر به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان در این جلسه اظهار داشت: افزایش همگرایی و همفکری، استفاده از تجربیات امورهای توزیع برق موفق در کنار کاهش فاصله بین صف و ستاد از مهمترین اهداف این جلسات است و مصوبات آن باید بصورت جدی پیگیری و بصورت دوره ای گزارش پیشرفت ارائه شود.

وی تاکید کرد: به طبع هر دستگاه خدمت رسان با چالش هایی مواجه است و ضروری است امورهای اجرایی چالش های اصلی و اساسی خود که نقش مهمی در تامین رضایت مردم دارد را در اولویت اجرا قرار دهند.

مدیرعامل توزیع برق گیلان افزود: تبیین سیاست های ستادی و پیگیری اجرای آنها، جلوگیری از انحراف معیار و رصد و پایش عملکرد امورها جز اهداف اصلی این شرکت در خلال برگزاری این جلسات است.

مهدیزاده گفت: برخورد مناسب با مشترکین و پاسخگویی صحیح به آنها درخواست اصلی ما از امورهای اجرایی می باشد زیرا با توجه به برخی نقصان های موجود، تکریم ارباب رجوع در جلب رضایت مشترکین بدیهی و حیاتی است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیلان بر هوشمندسازی و کنترل پذیری مشترکین تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط صنعت برق، اعمال مدیریت مصرف برق هوشمند کاملا مورد نیاز است و تمامی امورهای تابعه شرکت باید تلاش وافر در این زمینه اعمال کنند.

گفتنی است در این جلسه قائم مقام اجرایی، مدیر توزیع برق شهرستان رشت و معاونین شرکت نقطه نظرات حوزه کاری خود در باب موضوعاتی همچون گذر از پیک تابستان، جلوگیری از سرقت سیم، تکریم ارباب رجوع، وصول مطالبات، احداث کابل خودنگهدار و برکناری شبکه فرسوده و مدیریت هزینه ها باتوجه به بودجه انقباضی از سوی وزارت نیرو بیان کردند و مدیران و کارکنان امورهای توزیع برق یک رشت، آستارا و رودسر نیز به ارائه عملکرد، برنامه های آتی و تشریح چالش های خدمت رسانی پرداختند.